English version |

Hydrostatické prevodníky

Hydrogenerátor seria 20

Axiálne piestové hydrostatické prevodníky pozostávajú z hydrogenerátora a z hydromotora. Ich typické uplatnenie je v stavebných, v cestných a v poľnohospodárských mechanizmov.

pumpa1.jpgAxiálne piestové hydrogenerátory (regulačné) sú určené pre uzavreté hydrostatické obvody. Prietok kvapaliny je proporcionálne závislý na vstupných otáčkach a spojite regulovateľného geometrického objemu cez šikmú dosku. Regulácia prietoku je zabezpečená prestavením šikmej dosky prostredníctvom mechanicko hydraulického ovládania. Nakláňaním šikmej dosky je regulovaný prietok z nulovaj na maximálnu hodnotu. Pri regulácii cez nulovú plochu šikmej dosky dochádza k zmene smeru prietoku.

Sizes GR / MK HYDRAULIC PISTON PUMPS
Displacement [ccm/rev] Nominal pressure [MPa] Max. speed [Rpm] Power Pe [kW] Weight [kg]
33 33.3 35 3590 69.7 45
70 69.8 35 2810 114.4 63
89 89.0 35 2590 134.4 78

Objednávací kód


Hydromotor seria 20

pumpa2.jpgAxiálne piestové hydromotory (neregulačné) sú určené pre uzavreté hydrostatické obvody. Sú vo vyhotovení so šikmou doskou s konštantným geometrickým objemom, pričom výstupné otáčky sú proporcionálne závislé od prietoku dodávanej kvapaliny. Výstupný krútiaci moment je proporcionálne závislý od tlakového spádu na vstupe a výstupe tlakovej kvapaliny z hydromotora. Smer otáčania hriadeľa hydromotora závisí od toho, na ktorý vstupný otvor je privádzaná tlaková kvapalina.

Sizes GR / MK HYDRAULIC PISTON MOTORS
Displacement [ccm/rev] Nominal pressure [MPa] Max. speed [Rpm] Power Pe [kW] Weight [kg]
33 33.3 35 3590 69.7 30
70 69.8 35 2810 114.4 40
89 89.0 35 2590 134.4 47

Objednávací kód


POWER SYSTEM FOR HEAVY DUTY APPLICATIONS – series 20

Tieto hydrostatické systémy používajú reguláciu mechanickú, hydraulickú alebo elektrickú.